Jesteś tutaj:

Uwaga!

                           Prosimy o składanie wniosków oraz informacji dodatkowej                    w formie papierowej  i elektronicznej.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w kategorii odnowa i rozwój wsi

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w kategorii „odnowa i rozwój wsi”
wynosi  2 886 103,87 zł.
 

Konkurs dotyczy operacji odpowiadającym przedsięwzięciu: 

1.3.1 LSR „boiska sportowe"

2.2.2 LSR  "poprawa stanu technicznego świetlic oraz rozszerzenie działalności aktywizującej mieszkańców" 

2.2.3 LSR "utworzenie lub modernizacja targowiska"


2.2.4 LSR „ zwiększenie jakości oraz dostępności usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+ "

           
Ogłoszenie 

 

Dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomoc w ramach działania odnowa i rozwój wsi

Formularz wniosku o przyznanie pomocy v.6z (01.07.2013 r.)
pobierz plik xls
pobierz plik pdf

Instrukcja do wniosku v.6z (01.07.2013 r.)
pobierz plik

Informacja dodatkowa 

  • 1
  • 2

Licznik odwiedzin : 3531

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.