Jesteś tutaj:

Zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji operacji

Zgodnie z par. 5 ust. 20 umowy ramowej (umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju) podaje się do publicznej wiadomości zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji operacji, stanowiących załączniki do umów przyznania pomocy z zakresu działań „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

 

Programy niezbędne do odczytania niektórych dokumentów zamieszczonych poniżej: 

Adobe Reader                oraz    Winrar 


Licznik odwiedzin : 3762

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.