Jesteś tutaj:

 

Daleszyce 6 .05.2016r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Daleszyce 25.04.2016 r

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00007-6933-UM1310005/15  zawarta w dniu 21.04.2016 r

 

Daleszyce 04.03.2016r.

Dokumenty do pobrania: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020)

 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania " Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność"(...).

 

 

 

Daleszyce 15.12.2015

 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierownego przez Społeczność została przyjęta przez Walne Zebranie Członków w dniu 14 grudnia 2015 roku.

  STRATEGIA <------ plik do pobrania 

Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru grantobiorców

Daleszyce 26.11.2015 r

 Szanowni Państwo,

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów- określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji. Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 – kryterium bardzo istotne, 1 – kryterium mało istotne

 

Po wypełnienieniu ankiety prosimy o odesłanie jej na adres mailowy: biuro@bialelugi.pl lub o dostarczenie do siedzby biura, Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce.

 KRYTERIA    <-----dokument do pobrania 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: monika.blaszczyk@bialeleugi.pl, mazurczak.karolina@bialelugi.pl   lub telefoniczny (41) 3072644

 

Daleszyce 6.11.2015

 


Proszę o zapoznanie się z elementami podlegającymi monitoriongowi i ewaluacji. Na uwagi przesłane w formularzu uwag na adres: biuro@bialelugi.pl czekamy do 12 listopada.

Konsultacje załozen monitoringu i ewaluacji

Formularz uwag

Daleszyce 5.11.2015 r

 

Metody komunikacji

   

 Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod
komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród
podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem
LSR. Plik  do pobrania ponizej, Po pobraniu pliku należy dokonać wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku „x”, plik odesłać drogą mailową na adres: biuro@bialelugi.pl Termin nadsyłania upływa 10 listopada

  

Możliwe działania w ramach planu komuniakcji 

 

 

 

Daleszyce 2.11.2015 

 

Zachęcamy do zapozniania się z matrycą logiczną LSR, znajdują się w niej cele i przedsięwzięcia jakie będa realizowane przez LGD w najbliższych lattach. Uprzejmie prosimy o uwagi.

MATRYCA LOGICZNA LSR 

Daleszyce 21.10.2015 r.

Zachęcamy do zapoznanina się z opracowanymi częściami dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na biuro@bialelugi.pl lub telefoniczny 41 3072644

1. ANALIZA SWOT

1. ANALIZA OBSZARU

FORMULARZ UWAG DO ANALIZY SWOT 

 

Daleszyce 1-10-2015

Zapraszamy osoby z oragnizacji pozarządowych oraz sektora gospdoarczego na spotkania konultacyjne LSR, które odbędą się w dniu 19 października 2015 roku.

Harmonogram poniżej:

Organizacje Pozarządowe spotkania w terminach:

1.   19.10.2015  godzina 10:00 Urząd Miasta i Gminy w Staszowie 

 

2. 19.10.2015 godzina 16:30 Urząd Gminy w Pierzchnicy

 

Przedsiębiorcy sporkania w teminach

1. 19.10.2015 godzina 12:00 Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

 

2. 19.10.2015 godzina 14:30 Urząd Gminy w Pierzchnicy 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Daleszyce 13-10-2015 

Powstają kolejne rodziały Lokalnej Strategii Rozwoju, na chwilę obecną została opracowana  I wersja rozdziału dotyczącego diagnozy obszaru LGD Białe Ługi, Analizy SWOT i Analizy dokumentów. Osoby chcące zapoznać się i zgłosić uwagi do ww. rozdziału LSR prosimy o kontakt telefoniczny (41 3072644) lub mailowy ( biuro@bialelugi.pl). Materiały będące przedmiotem konsultacji mogą Państwo otrrzymać pocztą elektroniczną lub w biurze LGD. 

Pracownicy biura dostęni również pod adresami mailowymiI:
monika.blaszczyk@bialelugi.pl
mazurczak.karolina@bialelugi.pl


Zachęcamy również do śledzenia fanpage: https://www.facebook.com/LGD.Biale.Lugi
W godzinach od 10:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku pracownicy biura będą dostępni na profilu facebookowym
  LGD "Białe Ługi" - będzie można z nami porozmawiać na tematy związane z LSR oraz zadawać pytania  - wystarczy wysłać wiadomość.  

 

Daleszyce 31-09-2015

Otrzymaliśmy od Państwa dużą ilośc fiszek projektowych za co serdecznie dziękujemy! Umożliwi to nam  dostrzeżenie potrzeb naszych mieszkańców i efektywne sformułowanie celów!  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Buduj z nami nową Strategię!!!

  W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD Białe Ługi.

Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD Białe Ługi o środki finansowe 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Prosimy o wyełnienie fiszki przez osoby mające pomysł na projekt oraz o wypełniene poniższych ankiet

Wypełnione fiszki oraz ankiety można przesłać na adres e-mail: biuro@bialelugi.pl Fiszkę projektową można również dostarczyć do siedziby LGD - Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce

 

W razie pytań prosimy o kontakt: tel.41 307 26 44

Fiszka

Ankieta 1

Ankieta 2 

Ankieta 3

 

ZOSTAŃ LOKALNYM KREATOREM i BUDUJ Z NAMI LSR

Zapraszamy mieszkańców, młodzież, studentów, pracodawców, rolników – jednym słowem każdą grupę społeczną do zespołu. Chcemy poznać Wasze zdanie, pomysły, aby wykorzystać je do tworzenia LSR, abyście potem mogli pozyskać na nie środki.

Dla bardzo aktywnych uczestników zespołu przewidzieliśmy darmowe 2-dniowe spotkanie we wrześniu.

Przyjdź, podziel się z nami swoimi pomysłami, a my pomożemy je zrealizować.

Naszym zamysłem jest, aby strategia była oddolna, tworzona przez lokalną społeczność, dzięki czemu jej realizacja przyczyni się do rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb każdej grupy na terenie LGD.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia br.

 

Nie zwlekaj czekamy właśnie na CIEBIE!!!!!!!!!!!

 Formularz zgłoszeniowy

 

 Harmonogram spotkań

LSR 2014-2020

Bogoria 10.09.2015 r. godz. 12:00

Staszów 10.09.2015 r. godz. 14:00

Szydłów  10.09.2015 r. godz. 16:00

Raków  10.09.2015 r. godz. 18:00

Chmielnik 11.09.2015 r. godz. 12:00

Pierzchnica 11.09.2015 r. godz. 14:00

Daleszyce 11.09.2015 r. godz. 16:00

 


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),

5) innowacyjność (w skali lokalnej),

6) decentralizacja zarządzania i finansowania,

 7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk)

Pod podanymi linkami legislacja krajowa: 

www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/378

dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/349

 

 

Licznik odwiedzin : 3777

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.