Jesteś tutaj:

Białe Ługi

Wędrując dziś po Polsce, coraz trudniej znaleźć tere ny odludne, gdzie można rozkoszować się widokami przyrody nietkniętej ludzką ręką. Takim wyjątkowym miejscem są położone w głębi daleszyckich lasów Białe Ługi, największy w świętokrzyskiem rezerwat torfowiskowy z nadzwyczaj ciekawą roślinnością bagienną. Właśnie od białych kwiatów występującej tu wełnianki błotnej, będącej rzadkością botaniczną, pochodzi pierwszy wyraz nazwy torfowiska. Ługi natomiast, w języku gwarowym znaczą: bagniste łąki. W tym roślinnym mateczniku dogodne warunki do życia znalazło też wiele gatunków zwierząt, szczególnie ptaków. M. in. ma tu swoje siedlisko, popularny w świętokrzyskiem, bocian czarny. Z ostępów śródleśnego uroczyska bierze początek jedna z najczystsz ych rzek w regionie - Czarna Staszowska, której krystaliczne wody malowniczo meandrują przez cały rezerwat.

Licznik odwiedzin : 12984

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.