Jesteś tutaj:

Chór męski z Rakowa

Korzenie muzycznych tradycji Rakowa sięgają daleko w przeszłość, bo aż do XVII wieku. W istniejących wtedy wspólnotach zborowych ariańskich i kalwińskich ochotnie śpiewano na Bożą chwałę. Z tamtego okresu pochodzi legendarny już Kancjonał Rakowski, z przepięknymi psalmami i pieśniami w tłumaczeniu różnowierczych, wybitnych twórców staropolskich, przechowywany w Bibliotece Kórnickiej, gdzie pewnie trafił jakoś po drodze, zabrany na wygnanie przez braci polskich z Rakowa. Po okresie ariańskim, zakwitła w miejscowości sakralna muzyka barokowa, różniąca się od reformacyjnej, tym, iż miała bogatą oprawę instrumentalną; arianie woleli skromność brzmieniową, uważając głos ludzki za najpiękniejszy instrument, dar od Boga. Odkryte w latach 60- tych ubiegłego stulecia w skarbcu Rakowskiego Kościoła muzykalia, przez znawców uznane za perełki staropolskiej muzyki religijnej, świadczą o wysokim poziomie istniejących tu w minionych wiekach kapeli kościelnych. Od tamtych dawnych czasów kolejne pokolenia rakowian kontynuują śpiewacze dzieło. Obecny chór męski “Chorał”, działający przy kościele św. Trójcy w Rakowie, prowadzony przez organistę Mirosława Kowalika, jest żywym dowodem przekazywanej tu z ojca na syna chórowej pasji.

 

Śpiewający panowie stanowią prawdziwą mozaikę profesji i wieku, a grupę wciąż odmładzają nowi chórzyści. Są wśród nich przedsiębiorcy, handlowcy, nauczyciele, rzemieślnicy, rolnicy, uczniowie oraz nadal aktywni emeryci. Bogaty repertuar i poziom wykonania sprawiają, że Rakowski chór męski znany jest również w okolicy. Wielka pasja w połączeniu z wytrwałą pracą przekłada się tutaj na chlubę naszego miasteczka.

Licznik odwiedzin : 12983

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.