Jesteś tutaj:

Muzyczne Perły Dawnego Rakowa

Na kształt bogatej historii Rakowa wywarły wpływ trzy kultury: ariańska, żydowska i katolicka, których losy splatając się ze sobą, w przeciągu stuleci kreowały krajobraz kulturowy i społeczny miejscowości, dorobkiem swym odciskając ślad także na obliczu całej Europy. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej postanowiło ożywić dawną świetność kulturalną niegdysiejszej ariańskiej stolicy, sięgając do bogactwa spuścizny muzycznej minionych pokoleń. Tak narodziły się „Muzyczne Perły Dawnego Rakowa” – cykl koncertów muzyki dawnej, które przypomniały zagubione, a po wiekach odnalezione w Rakowie, skarby muzyki staropolskiej. O koncertach Rakowskich dowiedział się świat kulturalny nie tylko Polski, a Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego uznał „Perły” za oryginalny pomysł na promocję całego regionu. Cudze chwalicie, swego nie znacie... Naprawdę, warto poznać bliżej swoją Małą Ojczyznę, a zapewniamy – koncerty muzyki dawnej są gratką nie tylko dla koneserów Korzenie muzycznych tradycji Rakowa sięgają daleko w przeszłość, bo aż do XVII wieku. W istniejących wtedy wspólnotach zborowych ariańskich i kalwińskich ochotnie śpiewano na Bożą chwałę. Z tamtego okresu pochodzi legendarny już Kancjonał Rakowski, z przepięknymi psalmami i pieśniami w tłumaczeniu różnowierczych, wybitnych twórców staropolskich, przechowywany w Bibliotece Kórnickiej, gdzie pewnie trafił jakoś po drodze, zabrany na wygnanie przez braci polskich z Rakowa. Po okresie ariańskim, zakwitła w miejscowości sakralna muzyka barokowa, różniąca się od reformacyjnej, tym, iż miała bogatą oprawę instrumentalną; arianie woleli skromność brzmieniową, uważając głos ludzki za najpiękniejszy instrument, dar od Boga. Odkryte w latach 60- tych ubiegłego stulecia w skarbcu Rakowskiego Kościoła muzykalia, przez znawców uznane za perełki staropolskiej muzyki religijnej, świadczą o wysokim

Od tamtych dawnych czasów kolejne pokolenia rakowian kontynuują śpiewacze dzieło. Obecny chór męski “Chorał”, działający przy kościele św. Trójcy w Rakowie, prowadzony przez organistę Mirosława Kowalika, jest żywym dowodem przekazywanej tu z ojca na syna chórowej pasji. Śpiewający panowie stanowią prawdziwą mozaikę profesji i wieku, a grupę wciąż odmładzają nowi chórzyści. Są wśród nich przedsiębiorcy, handlowcy, nauczyciele, rzemieślnicy, rolnicy, uczniowie oraz nadal aktywni emeryci. Bogaty repertuar i poziom wykonania sprawiają, że Rakowski chór męski znany jest również w okolicy. Wielka pasja w połączeniu z wytrwałą pracą przekłada się tutaj na chlubę naszego miasteczka.

Licznik odwiedzin : 12982

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.