Jesteś tutaj:

Złota Borówka - wyróżnienie z terenu LGD "Białe Ługi"

Konkurs na najlepszy projekt/inicjatywę mającą na celu promocję regionu za pomocą produktu w następujących płaszczyznach: najlepszy produkt lokalny (rzemiosło, żywność, obiekt turystyczny, itp), najlepsza impreza, najlepsza baza noclegowa, najlepsza baza gastronomiczna, działalność, aktywność, przedsiębiorczość. Uprawnienie „Złota Borówka” zostało wyłonione w wyniku konkursu na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) wraz z hasłem (nazwą) promującym najlepsze produkty z terenu działania LGD „Białe Ługi” ogłoszonego przez LOT „Czym chata bogata”. Godło Promocyjne „Złota Borówka” jest dobrem prawnie chronionym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem TOW: (111) 247516. Jako publiczne dobro regionalne jest objęte patronatem LOT „Czym chata bogata” i LGD „Białe Ługi”.

Licznik odwiedzin : 3789

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.