Jesteś tutaj:

Uprawnienie „Złota Borówka” zostało wyłonione w wyniku konkursu na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) wraz z hasłem (nazwą) promującym najlepsze produkty z terenu działania LGD „Białe Ługi” ogłoszonego przez LOT „Czym chata bogata”.

Godło Promocyjne „Złota Borówka” jest dobrem prawnie chronionym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem TOW: (111) 247516. Jako publiczne dobro regionalne jest objęte patronatem LOT „Czym chata bogata” i LGD „Białe Ługi”.

Uprawnionymi do stosowania i posługiwania się Lokalnym Godłem Promocyjnym „Złota Borówka” są wyłącznie Laureaci Konkursu „Złota borówka”, którym prawo to zostanie przyznane jako znak wysokiej jakości za konkretny produkt, grupę produktów, za zorganizowanie najlepszej imprezy – wydarzenia, wysoki poziom świadczonych usług noclegowych, wysoki poziom świadczonych usług gastronomicznych, a także za działalność prowadzoną przez lokalnego przedsiębiorcę.

Laureaci mają prawo do używania Lokalnego Godła Promocyjnego na zasadach określonych w Umowie pomiędzy Laureatem, a LOT „Czym chata bogata”

 

Licznik odwiedzin : 8270

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.