Jesteś tutaj:

Wyniki naboru 2009r.

Protokół z  posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" w sprawie wyboru operacji przez LGD prowadzonej w ramach wyboru operacji przez LGD z prowadzonej w ramach naboru wniosków nr 413/1/2009 z dnia 25 listopada i 2 grudnia 2009 roku

Lista obecności z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" w sprawie wyboru operacji przez LGD prowadzonej w ramach wyboru operacji przez LGD z prowadzonej w ramach naboru wniosków nr 413/1/2009 z dnia 25 listopada i 2 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 413/1/2009/167 o utworzeniu listy operacji niezgodnych z Lokalna Strategią Rozwoju oraz listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Uchwała nr 413/1/2009/168 o utworzeniu listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji

Uchwała nr 413/1/2009/169 o utworzeniu operacji wybranych do finansowania w ramch LSR

Uchwała nr 413/1/2009/170 o utworzeniu listy operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR

 Wyniki naboru 2010r.

Wyniki naboru wniosków o pomoc z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

Wyniki naboru wniosków o pomoc z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Wyniki naboru wniosków o pomoc z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Wyniki naboru wniosków o pomoc z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "Odnowa i rozwój wsi"

Wyniki naboru I półrocze 2011r

 

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z kategorii "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Lista operacji wybranych do finansownia w ramach LSR

Protokół  z XVI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” w sprawie procedury wyboru operacji przez LGD prowadzonej w ramach naboru wniosków nr R/2/2011 z dnia  9 czerwca 2011 roku 

 

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z kategorii "Małe projekty"

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR

Załącznik nr 23 - formularz odwołań od decyzji Rady LGD "Białe Ługi"

Protokół z XV posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” w sprawie procedury wyboru operacji przez LGD prowadzonej w ramach naboru wniosków nr MP-3-2011 z dnia 3 i 9 czerwca 2011 roku  data/file/nabory2011/protokol.pdf

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” w sprawie procedury odwołań od decyzji  Rady w ramach naboru wniosków nr MP-3-2011 z dnia 28 czerwca 2011 rokudata/file/ODM/OMP .pdf


Listy operacji wybranych do finansowania w ramach LSR po rozpatrzeniu odwołańdata/file/ODM/LISTY/Nowe list wybranych II .pdf

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR po rozpatrzeniu odwołańdata/file/ODM/LISTY/Nowe listy operacji niewybranych II.pdf

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z kategorii "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR


Załącznik nr 23 - formularz odwołań od decyzji Rady LGD "Białe Ługi"

Protokół z XVI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
w sprawie procedury wyboru operacji przez LGD prowadzonej w ramach naboru wniosków    M/2/2011
                  z dnia  9 czerwca 2011 roku
     data/file/2011/Mikro.pdf

 Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” w sprawie procedury odwołań od decyzji  Rady w ramach naboru wniosków nr MP-3-2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku     data/file/LMP/odwo 1.pdf

Listy operacji wybranych do finansowania w ramach LSR po rozpatrzeniu odwołań     data/file/NLW/OW.pdf

Listy operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR po rozpatrzeniu odwołań  data/file/MW/Listy niewybranych .pdf

Wyniki naboru II półrocze 2011r.

 

  MAŁE PROJEKTY

 

                                    

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 

 

 

Licznik odwiedzin : 7928

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.