Jesteś tutaj:

Nowe miejsca pracy: wiedza + kwalifikacje = Turyści

 

Projekt "Nowe miejsca pracy: wiedza + kwalifikacje = Turyści" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany był w okresie: 1 lipca 2008 roku - 31 październik 2008. Adresatami projektu byli właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby które zamierzają założyć gospodarstwa oraz twórcy produktów lokalnych. Odbyły sie 3 bloki warsztatów:

1. Warsztaty turystyki wiejskiej, podczas których poruszano następujące kwestie:
 

- współpraca między gospodarstwami,
- standardy obsługi i świadczenia usług

- marketing, promocja, sprzedaż oferty
- atrakcyjny region- wyszukiwanie walorów regionu, baza turystyczna
- możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych.

2. Warsztaty kulturoznawstwa i zwyczajów,
podczas których poruszano następujące kwestie:

- informacja o kulturze i zwyczajach mieszkańców
- porównanie Polskich standardów z innymi krajami UE
- informacja o kulturze i zwyczajach mieszkańców
- porównanie Polskich standardów z innymi krajami UE.


3. Warsztaty lokalnego produktu turystycznego,
podczas których poruszano następujące kwestie:
- tworzenie produktu
- marka produktu,
- komercjalizacja produktu.

 

Następnym etapem realizacji projektu był wyjazd studyjny, podczas którego zaprezentowano wzorcowe gospodarstwa i produkty.

 

Końcowym działaniem było 40 godzin konsultacji indywidualnych.

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin : 3491

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.