Jesteś tutaj:

Aktywizacja poprzez współpracę - utworzenie Biura Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Zakończyliśmy realizację projektu „Aktywizacja poprzez współpracę - Utworzenie Biura Wsparcia Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Po przeprowadzonej kampanii promocyjnej i rekrutacyjnej uruchomiono Biuro Wsparcia Organizacji Pozarządowych, którego zadaniem było przeprowadzenia doradztwa oraz zorganizowanie szkoleń. W szkoleniach wzięło udział 150 beneficjentów, natomiast z doradztwa skorzystało ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych z ternu LGD „Białe Ługi”. LGD jako organizacja partnerska chce pomagać organizacjom (głównie słabo rozwiniętym) aktywnie działać na swoim terenie. W wyniku realizacji projektu wiele organizacji zaczęło „działać” na swoim terenie. Widać to, np. po aktywności aplikowania po środki w ramach osi IV PROW, które to konkursy ogłasza LGD.

 Projekt współfinasowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Licznik odwiedzin : 3494

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.