Jesteś tutaj:

Dziedzictwo Naszą Atrakcją

 

Folder: SPACEREM PO POLSCE  przewodnik "Białe Ługi".

Projekt realizowany z działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich we współpracy z wybranymi LGD w Polsce: LGD Gryflandia, LGD Kraina Rawki, LGD Owocowy Szlak, LGD Nasza Suwalszczyzna, LGD Sejneńszczyzna, LGD Region Włoszczowski.

Głównym celem operacji jest "podniesienie atrakcyjności obszaru LGD poprzez promocję dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych. Koordynatorem projektu jest LGD „Białe Ługi”.

Planowane działania:

- udział w sześciu imprezach targowych
- organizacja czterech konferencji promujących ofertę turystyczną obszaru
- zaangazowanie społeczności lokalnej do odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego (obozy naukowe, Młodzieżowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego)
- spotkania z branżą turystyczną
- wydanie folderu turystycznego
- spotkania z twórcami lokalnymi

Działania obecne:

MADziK - przez cały luty pracownicy biura przeprowadzali spotkania informacyjno-aktywizujące we wszystkich jedenastu gimazjach na terenie działania LGD. W spotkaniach wzięło udział łącznie 323 gimnazjalistów. Na spotkaniach zapoznano gimnazjalistów z założeniami konkursu „MADZiK” oraz możliwościami udziału w tym konkursie.

Zobacz fotogalerię ze spotkań

Do 8 marca łącznie wpłynęło do biura LGD "Białe Ługi" ponad 160 zgłoszeń. Ostateczny termin przysyłania prac upłynął 6 maja 2011.  

Do 6 maja do Biura LGD wpłynęło 40 prac. 26 maja, na zebraniu Zarządu LGD "Białe Ługi" nastąpi ocena prac. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej. Ponadto osoby te zostaną poinformowane o wygranej pisemnie. 

Lista zwycięzców konkursu MADziK

Do pobrania:

Fomularz zgłoszeniowy MADziK 

Regulamin MADziK 

Prezentacja MADziK

Partnerzy Projektu:

LGD Gryflandia, LGD Kraina Rawki, LGD Owocowy Szlak, LGD Nasza Suwalszczyzna, LGD Sejneńszczyzna, LGD Region Włoszczowski.


 

Licznik odwiedzin : 3498

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.