Jesteś tutaj:

Młodzież <=> NGO = Rozwój

 

Projekt skierowany był do młodzieży i organizacji pozarządowych, mających chęci i pomysły jak realizować swoje plany. Celem było podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie korzyści płynących z kształcenia., podniesienie motywacji mieszkańców do ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu pojawiania się nowych programów unijnych. Podniesienie aktywności społecznej na terenach wiejskich.
W ramach projektu odbyły się szkolenia i doradztwa. NGO i młodzież wypracowali po 10 pomysłów na projekt. Razem z doradca przygotowali 20 wniosków aplikacyjnych na realizacje swoich zadań.
Dzięki uzyskanej wiedzy oraz zdobytych umiejętnościach pisania wniosków część uczestników projektu mogła zaangażować się w rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu.

Projekt realizowaliśmy od 01.07.2008 – 30.04.2009.

  

Licznik odwiedzin : 3523

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.