Jesteś tutaj:

 Moc Atrakcji Turystycznych Regionu Inspirowanych Krainą Świętokrzyską

 

Lokalna Grupa Działania " Białe Ługi" wraz z 5 innymi LGD-ami z województwa świętokrzyskiego rozpoczęła realizację projektu "Moc Atrakcji Turystycznych Regionu Inspirowanych Krainą Świętokrzyską".

Głównym celem projektu będzie opracowanie kierunku rozwoju turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania partnerów poprzez stworzenie koncepcji wykorzystania lokalnych zasobów do wytworzenia wspólnej sieciowej oferty turystycznej. Wspólnie z nami w projekcie uczestniczą Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy", Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg", Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry" oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Etapy projektu:

- opracowanie analizy istniejących zasobów turystycznych,

- opracowanie koncepcji rozwoju turystyki na obszarze partnerów ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanego produktu turystycznego,

- opracowanie koncepcji wdrażania i promocji zintegrowanego produktu turystycznego na obszarze partnerów projektu,

- zorganizowanie wizyty studyjnej Besenovej na Słowacji, gdzie taki projekt wdrożona z sukcesem.

W trakcie wyjazdu studyjnego, który odbył się w dniach 6-10 października br. reprezentanci Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Małopolskiej Organizacji Turystycznej, którzy prezentowali swoje doświadczenia w opracowaniu i wdrażaniu produktu turystycznego Szlak Architektury Drewnianej oraz zaprezentowali tworzony szlak kulinarny małopolski. W Besenovej na Słowacji na spotkaniu z menagerami Klaster Liptov poznali zasady działania regionalnej karty lojalnościowej, która mogłaby być wdrożona na naszym terenie. W ostatnim dniu wizyty studyjnej jej uczestnicy spotkali sie z przedstawicielami administratora zamku w Ogrodzieńcu tj. Spółki Zamek Sp. z o.o. którzy pokazali jak można skutecznie tworzyć ofertę turystyczną wykorzystując do tego dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Licznik odwiedzin : 3516

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.