Jesteś tutaj:

 

Projekt realizowany jest w 12 gminach w 4 województwach:

1. Warmińsko - mazurskiego - gminy Świętajno, Wieliczki i Kalinowo
2. Mazowieckiego - gminy Raciąż, Płońsk i Naruszewo
3. Lubelskiego - gminy Janów Lubelski, Dzwola i Batorz
4. Świętokrzyskiego - gminy Chmielnik, Raków i Szydłów

Polega on na utworzeniu nieformalnych grup dzieci i młodzieży - klubów 4H w gminach oraz wykonaniu z nimi projektu polegającego na zebraniu i upowszechnieniu informacji o tradycji przygotowania i obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w czterech regionach w kraju.

 Działania

1.  Szkolenie dla opiekunów klubów i wolontariuszy dot. prowadzenia klubu 4H i realizacji projektu z dziećmi  i młodzieżą . Szkolenie ma przygotować liderów do prowadzenia klubu 4H oraz poprowadzenia projektu dot. obchodzenia Świat Bożego Narodzenia.

Opiekunowie Klubów 4H:

Chmielnik – Włodzimierz Marchewka

Raków – Agnieszka Zwierzyńska

Szydłów – Martyna Wiewióra

2.  Warsztaty z dziećmi w gminach: po 3warsztaty/klub w każdej gminie odbędzie się jeden warsztat z udziałem dziennikarza, który przedstawi podstawy prowadzenia wywiadu, przygotowania reportaży oraz dwa warsztaty z udziałem ludzi starszych, wolontariuszy uczący robienia zabawek
i dekoracji bożonarodzeniowych. Wszystkie zajęcia będą odbywały się po szkole w szkołach lub
w domach kultury. Wynikiem pracy klubów 4H ma być przeprowadzenie wywiadów w terenie
i przygotowanie reportaży, wykonanie samodzielnie dekoracji świątecznych według wskazówek wolontariuszy oraz zaprezentowanie wyników prac w projekcie na spotkaniach podsumowującym
i w Warszawie.

3. Organizacja spotkania w gminach prezentujących wyniki projektu z udziałem przedstawicieli samorządu, szkoły, wolontariuszy, rodziców, dziennikarza współpracującego przy projekcie i klubowiczów.

4. Wspólne ogólnopolskie spotkanie w Warszawie delegacji z gmin i prezentacja efektów projektu. Na spotkanie zaprosimy gości honorowych, w tym Prymasa Polski Seniora Kardynała Józefa Glempa, oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy patronują klubom 4H od wielu lat, a także przedstawicieli innych ministerstw.

Na potrzeby projektu utworzona została strona internetowa projektu: http://fio.fundacja4h.org.pl/ która zawiera aktuanie realizowane działania w poszczególnych województwach.

 

Licznik odwiedzin : 3505

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.