Jesteś tutaj:

Uwierz w siebie

 

Projekt skierowany był do osób, którym świadomość mieszkania na wsi przeszkadza w realizowaniu planów. Mieszkańcy naszego terenu uważający, iż ich status społeczny jest niewystarczający, aby osiągnąć sukces mogli skorzystać ze szkoleń organizowanych przez LGD „Białe Ługi”. W projekcie organizowane były szkolenia, warsztaty, konsultacje, które pozwoliły nabyć wiele przydatnych cech i umiejętności, a przy okazji umożliwią wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Udział w projekcie gorący posiłek oraz transport był bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkoleńZapraszamy do Projekt realizowany od czerwca do grudnia przez Lokalną Grupę Działania " Białe Ługi"
i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Licznik odwiedzin : 3532

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.