Jesteś tutaj:

Wioski Turystyczne "Białe Ługi"

Projekt realizowany z priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Wioski Agroturystyczne to wypracowany łańcuch współpracy pomiędzy gospodarstwami agroturystycznymi z gmin Bogoria, Raków, Daleszyce, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów, który pozwala przyjąć i zapewnić turyście zorganizowanemu odpowiednią liczbę miejsc noclegowych i atrakcyjny program pobytu.

Planowane działania:

- organizacja szkoleń
- wyjazd studyjny w celu zapoznania się z finckcjonowaniem istniejących Wiosek Turystycznych
- wydanie folderu informacyjnego o Wioskach Turystycznych na terenie LGD

Harmonogram i opis szkoleń:

- 18-20 maj - wyjazd Lutynia w celu zdobycia wiedzy na temat prowadzenia tamtejszych "Wiosek beztroski"
- 25-26 maja szkolenia teoretyczne:

szkolenie informatyczne obsługi komputera oraz praktycznej umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii ICT jako źródła wiedzy i informacji  (2 godz.)
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w politykach UE, Konstytucji RP, Kodeksie Pracy (1 godz.)
umiejętności interpersonalne: zasady savoir vivre, asertywność  (3 godz.)

 

- 9-10 czerwca szkolenia zawodowe:

podstawowa wiedza na temat świadczenia usług w obiektach hotelarskich (2 godz.)

wiedza przydatna w wioskach tematycznych (prowadzenie wypożyczalni sprzętu, prowadzenie zajęć rękodzielniczych, wyrób i sprzedaż pamiątek) (4 godz.)

Do pobrania:

 

Regulamin projektu

 

Formularz zgłoszeniowy

Plakat Informacyjny

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

W dniach 18-20 maja odbły się wyjazd studyjny do Lutyni - gdzie zostaa opracowana koncepcja "Wiosek Beztroski". W wyjeździe wzięło udzia 43 beneficjentów. Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami prowadzenia i tworzenia wiosek tematycznych.

W dniach 25.05, 26.05, 9.06, 10.06.2011 r. odbyły się szkolenia z 4 moduów:

  • moduł I - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i niepełnosprawność w politykach UE, konstytucji RP, Kodeksie Pracy oraz agroturystyka a niepełnosprawni;
  • moduł II - umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii ICT, obsługa komputera w zakresie stron www, nowoczesne metody promocji turystycznej, know how w turystyce;
  • moduł III - podstawowa wiedza na temat świadczenia usług w obiektach hotelarskich ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki i wiosek turystycznych, obsluga recepcji;
  • moduł IV -  wiedza przydatna w wioskach tematycznych, m.in. organizacja czasu wolnego, usługi przewodnickie, gry terenowe itp.

Szkolenia odbywały się w "Leśnym Dworku" w Cisowie i prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę: dr Sebastiana Jabońskiego, dr Marka Mieka, dr Wacława Kotlińskiego i dr Piotra Gryszela.

W ramach projektu opracowano 11 wiosek turystycznych na obszarze LGD "Białe Ługi". Na ich podstawie  zosta opracowany i wydany folder pt. "Wioski turystyczne Białe Ługi"      w nakadzie 2000 szt.

Fotogaleria projektu

 

 

Licznik odwiedzin : 3526

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.