Jesteś tutaj:

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kategorii małe projekty 7 czerwiec - 5 lipiec 2013 r.

Dodano: 2013.04.18

Uwaga!

                           Prosimy o składanie wniosków oraz informacji dodatkowej                    w formie papierowej  i elektronicznej.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w kategorii małe projekty

 

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w kategorii „małych projektów”
wynosi  296 523,82 zł.
 

Konkurs dotyczy operacji odpowiadającym przedsięwzięciu: 

2.1.4 LSR „zorganizowanie wydarzeń promujących produkt lokalny” – refundacja do jednej operacji nie może być wyższa niż 15 000,00 zł

oraz
2.2.4 LSR „ zwiększenie jakości oraz dostępności usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+ - refundacja do jednej operacji nie może być wyższa niż 10 000,00 zł 

           
Ogłoszenie 

 

Dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomoc w ramach działania małe projekty

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja v.7z):

wersja Adobe Reader (.pdf)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji v.7z):

wersja Adobe Reader (.pdf)

3. Informacja dodatkowa do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu małe projekty otwórz

4. Wykaz dokumentów:

Oświadczenie wnioskodawcy 

5. Akty prawne:

Rozporządzenie MRiRW Wdrażane LSR zmiana z dnia 24 grudnia 2012 r .

Rozporządzenie MRiRW Wdrażane LSR zmiana z dnia 9 marca 2012 r .

Rozporządzenie MRiRW Wdrażane LSR

 

 

 

 


Licznik odwiedzin : 7921

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.