Jesteś tutaj:

Walory przyrodnicze

Wędrując dziś po Polsce, coraz trudniej znaleźć tereny odludne, gdzie można rozkoszować się widokami przyrody nietkniętej ludzką ręką. Takim wyjątkowym miejscem są położone w głębi Cisowsko- Orłowińskiego Parku Krajobrazowego Białe Ługi, największy w świętokrzyskim rezerwat torfowiskowy z nadzwyczaj ciekawą roślinnością bagienną. Właśnie od białych kwiatów występującej tu całymi połaciami wełnianki, charakterystycznej byliny torfowisk, pochodzi pierwszy wyraz nazwy rezerwatu. Ługi natomiast w języku gwarowym znaczą: bagniste łąki, tereny podmokłe. W tym roślinnym mateczniku, gdzie natrafić można nawet na chronioną owadożerną rosiczkę okrągłolistną, dogodne warunki do życia znalazło też wiele gatunków zwierząt, szczególnie ptaków. Między innymi, ma tu swoje siedlisko, objęty ścisłą ochronę gatunkową, bocian czarny. Z ostępów tego śródleśnego uroczyska bierze początek jedna z najczystszych rzek w regionie- Czarna Staszowska, której krystaliczne wody malowniczo meandrują przez cały rezerwat oraz potok o osobliwej cokolwiek nazwie- Trupień.

Licznik odwiedzin : 3766

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.