Jesteś tutaj:

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kategorii małe projekty 14 - 28 styczeń 2014 r.

Dodano: 2013.12.19

Uwaga!

                           Prosimy o składanie wniosków oraz informacji dodatkowej             w formie papierowej  i elektronicznej.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w kategorii małe projekty

 

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w kategorii „małych projektów”
wynosi  183 145,43 zł.
 

Konkurs dotyczy operacji odpowiadającym przedsięwzięciu: 

2.1.4 LSR „zorganizowanie wydarzeń promujących produkt lokalny” – refundacja do jednej operacji nie może być wyższa niż            20 000,00 złOgłoszenie 

 

Dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomoc w ramach działania małe projekty

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja v.7z):

wersja Adobe Reader (.pdf)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji v.7z):

wersja Adobe Reader (.pdf)

3. Informacja dodatkowa do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu małe projekty otwórz

4. Wykaz dokumentów:

Oświadczenie wnioskodawcy 

5. Akty prawne:

Rozporządzenie MRiRW Wdrażane LSR zmiana z dnia 24 grudnia 2012 r .

Rozporządzenie MRiRW Wdrażane LSR zmiana z dnia 9 marca 2012 r .

Rozporządzenie MRiRW Wdrażane LSR

Kryteria zgodności z LSR

Kryteria wyboru operacji


Licznik odwiedzin : 7929

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.