Jesteś tutaj:

Nabór wniosków w kat. "małe projekty"

Dodano: 2014.04.09

Uwaga!

                           Prosimy o składanie wniosków oraz informacji dodatkowej             w formie papierowej  i elektronicznej.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w kategorii małe projekty

od 28 kwietnia do 28 maja 2014 r.

 

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w kategorii „małych projektów”
wynosi  600 600,09 zł.
 

Konkurs dotyczy operacji odpowiadającym przedsięwzięciom: 

2.1.4 LSR „zorganizowanie wydarzeń promujących produkt lokalny” – refundacja do jednej operacji nie może być wyższa niż            50 000,00 zł, alokacja środków 520 600,09 zł

2.2.4 LSR " zwiększenie jakości usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+" - refundacja do jednej operacji nie może być wyższa 10 000,00 zł, alokacja środków 80 000,00 złOgłoszenie 

 

Dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomoc w ramach działania małe projekty

 Stawka pracy własnej dla wniosków składanych w powyższym naborze - 20,96 zł/h

Z informacji uzyskanych w ŚBRR w aktualnym naborze - obowiązujacy formularz wniosku 7z  

UWAGA:
W dniu 18.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy dla MP w wersji 7z, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy. Udostępniono również nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o pomoc (patrz aktualizacja instrukcji ...)


Aktualizacja formularza wniosku o przyznanie pomocy v.7z (obowiązuje od 15.05.2013 r.)
pobierz plik


UWAGA:
"Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 31 stycznia 2013 r." v.7z

Aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy v.7z obowiązujący dla naborów wszczętych w terminach składania wnisków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 r.
pobierz plik

Aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.7z (obowiązuje od 15.05.2013 r.)
pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.7z - obowiązująca dla naborów wszczętych w terminach składania wnisków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 r.
pobierz plik 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (obowiązyje od 15.05.2013 r.)
pobierz plik

Oświadczenie de minimis (obowiązuje od 15.05.2013 r.)
pobierz plik

Wzór formularz de minimis (obowiązuje od 15.05.2013 r.)
pobierz plik

 

Informacja dodatkowa do wniosku o przyznanie pomocy z zakresu małe projekty otwórz

Wykaz dokumentów:

Oświadczenie wnioskodawcy  

 

Akty prawne:

Rozporządzenie MRiRW Wdrażane LSR zmiana z dnia 24 grudnia 2012 r .

Rozporządzenie MRiRW Wdrażane LSR zmiana z dnia 9 marca 2012 r .

Rozporządzenie MRiRW Wdrażane LSR

 

Kryteria zgodności z LSR

Kryteria wyboru operacji

Formularz odwołania od decyzji Rady LGD


Licznik odwiedzin : 4698

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.