Jesteś tutaj:

Nabór wniosków o PP w kat. "odnowa i rozwoj wsi"

Dodano: 2014.07.14

 

 Uwaga!

 Prosimy o składanie wniosków oraz informacji dodatkowej
w formie papierowej  i elektronicznej.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w kategorii odnowa i rozwój wsi 

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w kategorii „odnowa i rozwój wsi” 
wynosi  542 010,74 zł.
 

 

Konkurs dotyczy operacji odpowiadającym przedsięwzięciu: 

 

1.3.1 LSR „boiska sportowe"

2.2.2 LSR  "poprawa stanu technicznego świetlic oraz rozszerzenie działalności aktywizującej mieszkańców" 

 

            
Ogłoszenie 

 

Dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomoc w ramach działania odnowa i rozwój wsi 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy v.6z (01.07.2013 r.)
pobierz plik xls
pobierz plik pdf

Instrukcja do wniosku v.6z (01.07.2013 r.)
pobierz plik

Informacja dodatkowa 

Wykaz dokumentów

 termin składania wniosków od  28 lipca do 11 sierpnia 2014 r.

 

Kryteria zgodności z LSR

Kryteria wyboru operacji

 

 

 


Licznik odwiedzin : 3525

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.