Jesteś tutaj:

ZAPYTANIA OFERTOWE - PROW 2014-2020

Dodano: 2016.05.01

Aktualne:

Ogłoszenie przetargu w trybie art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego Dla zamówienia pn. "Budowa budynku biurowego  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 5670/6 w miesjcowości Staszów obręb 261207_4.0001, jednostka ewid. Staszów nr 261207_4" - "I etap"

 

1. Zapytanie ofertowe na wykonanie portalu turystycznego
Załącznik 1
Załącznik 2
rozstrzygnięcie zapytania

2. Zapytanie ofertowe na zakup usługi cateringowej dla 40 osób

Protokół z wyboru oferty

3. Ogłoszenie przetargu w trybie art. 701- 705 Kodeksu Cywilnego Dla zamówienia pn. "Budowa budynku biurowego oraz parkingu w ilości 25 miejsc postojowych, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 5670/6 w miesjcowości Staszów obręb 261207_4.0001, jednostka ewid. Staszów nr 261207_4" - "I etap"
Ogłoszenie 
Formularz oferty - Załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2
 Wykaz robót budolwanych - Załącznik nr 3
 Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Oferenta lub kadry kierowniczej Oferta- Załącznik nr 4
Wykaz osób - Załącznik nr 5
Projekt umowy - Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia:
- Opracowanie wielobranżowe
- Obliczenia konstrukcyjne
-P.B. Branża elektryczna
-Wewnętrzen instalacje  WOD-KAN C.O. I GAZU
- Opinia geotechniczna Badania Podłoża Gruntowego
Przedmiar robót:
Budowa budynku biurowego i parkingu
Budowa budynku biurowego i parkingu - roboty zewnętrzne
 

Pytania do ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia

Protokół z otwarcia ofert 
 "Budowa budynku biurowego oraz parkingu w ilości 25 miejsc postojowych, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 5670/6 w miesjcowości Staszów obręb 261207_4.0001, jednostka ewid. Staszów nr 261207_4" - "I etap" 

Sprostowanie kwoty oferty:
Informujemy, że w opublikowanym protokole z otwarcia ofert zamieszczono błędną kwotę oferty firmy Zakład Remontowo  Budowalny "BUDKOM".Prawidłowa kwoty oferty to 894 000,00 zł (było 849 000,00).  Nie wpływa to na powyższe postępowanie. 

_______________________________________________________________
 

Archiwalne:

Ponowne zapytanie ofertowe na transport

Zapytanie ofertowe na zakup usługi cateringowej 

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe na zakup usługi cateringowej 

Protokół z wyboru oferty

1.Zapytanie ofertowe na transport 

2.Zapytanie ofertowe: ulotka a5, plakat A3, biuletyn 

3.Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek

Protokół z wyboru oferty

4, Zakup i dostawa środków czystości

Protokół z wyboru oferty

5.Wybór ekspertów, którzy przeprowadzą ocenę merytoryczną wniosków o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami, składanych w ramach Konkursu na  przedsięwzięcia określone w LSR:

6.Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń pn. „Budowa budynku biurowego na terenie miasta Staszów

Załączniki:
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Protokół z postępowania o udzieleniu zamówienia dot, Projektu "Budowa budynku biurowego na terenie miasta Staszów.

 

 9. zapytanie ofertowe - transport osób

10. zapytanie ofertowe - tablice 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Protokół wyboru oferty - tablice

11.zapytanie ofertowe - materiały promocyjne -
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Protokół wyboru oferty - materiały reklamowe

12. Zapytanie ofertowe - ulotka, biuletyn
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Protokół wyboru oferty- ulotki biuletyn

13. zapytanie ofertowe - plakat
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Protokół z wyboru oferty - plakat

 14. Zaproszenie do składania ofert na dostawę elektronicznego systemu rejestracji i oceny wniosków
Załącznik nr 2 i 4

15.Zapytanie ofertowe na projekt, wydruk i dostawę ulotek i plakatów

informacja

16.  Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia

Informacja

17. Zaproszenie do składania ofert na wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych

   Informacja z otwarcia ofert

18,Zapytanie ofertowe na dosatwę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacynych do drukarek faksów i kserokopiarek
Załącznik nr 1 do zapytania
Załącznik nr 2 do zapytania

Informacja

19. Powtórne zapytanie ofertowe na projekt, wydruk i dostawę plakatów i ulotek  - termin składania ofert 8.08.2016

Informacja

20. Powtórne zapytanie ofertowe na realizację szkolenia - termin składania ofert 8.08.2016r

Informacja

21. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości - termin skłądania ofert 29.08.2016 godzina 13:00
Załącznik do zapytania

22. Zapytanie ofertowe na dosatwę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek faksów i kserokopiarek do 19 sierpnia 2016 do godziny 13:00

Załącznik nr 1 do zapytania
Załącznik nr 2 do zapytania

Protokół z wyboru oferty na zakup i dostawę materiałów eksploatycyjnych do drukarek i kserokopiarek 
Protokół z wyboru oferty na zakup i dostawę artykułów biurowych 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów eksploatyacyjnych i kserokopiarek  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę artykułów biurowych 

23. Powtórne zapytanie ofertowe na zakup i dostawe środków czystości - termin składania ofert 9.09.2016 godzina 13:00

Załącznik 


 

UWAGA!
Wyjajaśnienie dotyczące zapytania ofertowego nr 4. W tytule zapytania ofertowego widnieje błąd - jest ulotka A3 powino być "ulotka A5".

 


Licznik odwiedzin : 8276

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.