Jesteś tutaj:

WYJAZD DO BIAŁORUSI

Dodano: 2017.02.14

 Wyjazd do Białorusi

 27.04-01.05.2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe składają Formularz zgłoszeniowy do dnia 03.03.2017 r. godz. 15:00 w dowolnej formie:

- osobiście/listem (decyduje data wpływu) pod wskazany adres:

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce

- mailem: biuro@bialelugi.pl

-  faxem: 41/ 307-26-44

 W wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby, posiadające ważny paszport (6 miesięcy) z 2 wolnymi stronami.

W pierwszej kolejności na wyjazd będą rekrutowani:

a)      1. osoby, które deklarowały chęć wyjazdu w poprzednim terminie

b)      2. osoby zsiadające w Zarządzie, Radzie, Komisji Rewizyjnej LGD

c)      3. delegaci organizacji członkowskich LGD (max 1 osoba z danej organizacji) oraz pracownicy Biura

d)     4. osoby zamieszkujące na obszarze LGD „Białe Ługi”

e)     5.  pozostałe osoby

Do udziału w wyjeździe zostanie zakwalifikowanych 45 osób, lista uczestników zostanie opublikowana na stronie LGD wraz z listą rezerwową.

Odpłatność za wyjazd:

 Delegaci reprezentujący organizacje członkowskie LGD oraz pracownicy Biura LGD – 480,00 zł/os

- Pozostałe osoby – 960,00 zł/os


Licznik odwiedzin : 3784

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.