Jesteś tutaj:

 

 

 

Lokalna Grupa Działania od dnia 1 lipca 2012 r. realizuje projekt pn. "Przyjazne przedszkole"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, podziałanie 9.1.1. współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu jest:
Zapewnienie edukacji przedszkolnej poszerzonej o zajęcia dodatkowe dla 60 dzieci w tym 31 dziewczynek i 29 chłopców w wieku 3-4 lat zamieszkujących teren gminy Gnojno, realizowanej w punktach przedszkolnych w Gnojnie i Raczycach przez okres od 01.07.2012 do 30.06.2014

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu http://przyjazneprzedszkole.eu/

Zapytania ofertowe:

ZAP 1/PP/2012

Zapytanie ofertowe - nabór na stanowisko Asystenta Koordynatora

ZAP 2/PP/2012

Zapytanie ofertowe - nabór na stanowisko Księgowy Projektu

ZAP3/PP/2012

Zapytanie ofertowe dotyczące prac remontowo - adaptacyjnych

Formularz ofertowy do zapytanie dot. prac remontowo- adaptacyjnych

ZAP 4/PP/2012

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wykładzin

Formularz ofertowy do zapytania dot. zakupu wykładzin

ZAP 5/PP/2012

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów atestowanych do wykonania adaptacji pomieszczeń

Formularz ofertowy do zapytania dot. zakupu materiałów atestowanych do wykonania adaptacji pomieszczeń

ZAP 6/PP/2012

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania strony internetowej dl projektu "Przyjazne przedszkole"

ZAP 7/PP/2012

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zestawów multimedialnych, laptopa, dtukarki, odtwaraczy do płyt

ZAP 8/PP/2012

Ogłoszenie na stanowisko pracy Wychowawca przedszkolny w Gnojnie

ZAP 9/PP/2012

Ogłoszenie na stanowisko pracy Wychowawca przedszkolny w Raczycach

ZAP 10/PP/2012

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizacje zajęć logopedycznych

ZAP 11/PP/2012

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizacje zajęć psychologicznych

ZAP 12/PP/2012

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizacje zajęć z j. angielskiego

ZAP 13/PP/2012

Zapytanie ofertowe na wyposażenie sal w meble oraz pomoce dydyaktyczne

Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 13/PP/2012

ZAP 14/PP/2012

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania posiłków w formie Cateringu w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

 Protokół z wyboru dostawcy wyzywienia dla dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Gnojnie i Raczycach

 ZAP 15/PP/2012
Zapytanie ofertowe na  sprzątanie pomieszczeń Punktów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Raczycach oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Gnojnie

 ZAP 16/PP/2012

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektownia i wykonania tabliczek informacyjnych, bannerów, nalepek.

 ZAP 17/PP/2012
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu dwóch kompletów bajek  oraz wyprawek dla dzieci

 
 ZAP 18/PP/2012
Zapytanie dotyczące  zakupu podręczników do języka angielskiego, pomocy językowych, plakatów obrazkowych oraz płyt CD i DVD do nauki języka angielskiego

ZAP 19/PP/2012

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i realizacji wycieczek dla dzieci

 Zap 20/PP/2012

Ogłoszenie na stanowisko pracy Wychowawca przedszkolny w Raczycach

 Zap1/PP/2013 

Ogłoszenie na stanowisko pracy wychowawca przedszkolny w Gnojnie

Zap 2/PP/2013

Ogłoszenie na stanowisko pracy wychowawca przedszkolny w Raczycach

Zap 3/PP/2013       

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizacje zajęć logopedycznych2013

Zap 4/PP/2013

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizacje zajęć psychologicznych 2013

Zap 5/PP/2013

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i realizacje zajęć z j. angielskiego2013

Zap 6/PP/2013

Zapytanie ofertowe na  sprzątanie pomieszczeń Punktów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Raczycach oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Gnojnie2013

Zap 7/PP/2013

Zapytanie dotyczące  zakupu podręczników do języka angielskiego, pomocy językowych.

                                                                                                                                                                    

  Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społeczengo

 

Licznik odwiedzin : 3521

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.